world

world
I n
1) світ, земля, земна куля

to bring into the world — народити

to come into the world — з'явитися на світ, народитися

a citizen of the world — громадянин світу, космополіт

the world over, all over the world — по всьому світу

a journey round the world — кругосвітня подорож

world's fair — всесвітня виставка; планета; світ, всесвіт; частина земної кулі

the Third World countries — країни "третього світу"

the Old World — Старий Світ

the New World — Новий Світ; населення земної кулі, людство

2) сфера, галузь

the world of books [of art, of music] — світ книг [мистецтва, музики]

the scientific world — науковий світ

3) світ, царство

the animal [the vegetable] world — тваринний [рослинний]світ

4) період історії

the ancient [the medieval] world — древній [середньовічний]світ

5) життя (людини)

to begin the world — вступити в життя

to begin the world anew — розпочати нове життя

to have the world before one — мати перед собою все життя; = у нього все попереду

to take the world as it is /as one finds it/ — пристосовуватися до життя; сприймати світ таким, який він є

to let the world slide — не намагатися переробити життя /світ/, не йти проти течії; нехтувати умовностями

to know the world — мати досвід, знати життя

to come up /to rise, to make one's way/ in the world — зробити кар'єру

to come /to go/ down in the world — втратити колишнє положення в суспільстві

how is the world using you є, how goes the world with you — є як справиє, як живетеє

the world goes very well with me — у мене все добре

so goes /wags/ the world — таке життя; навколишнє середовище; світ, світок; коло (знайомих)

her middle-class world — її міщанський світок, її мілко-буржуазне оточення

I do not move in his world — я не належу до його кола

6) суспільство

the great world, the world or fashion — вищий світ

all the world and his wife — "весь світ"

he lives out of the world — він рідко виходить в товариство

what will the world say — є якою буде реакція суспільстває

all the world knows that... — усім відомо, що...

7) безліч, маса

a world of faults — безліч недоліків

a world of money — скажені гроші

to bring upon oneself a world of trouble — накликати на себе масу неприємностей

to think the world of smb — бути надзвичайно високої думки про кого-н.

the holiday did me a world /worlds/ of good — відпустка принесла мені багато користі

it makes a world of difference — це зовсім інша справа

they are worlds apart — між ними лежить прірва

8) peл. світ

to forsake the world — відмовитися /піти/ від світу; постригтися в монахи

to go to a better world — піти у кращий світ /на той світ/; the other /the next/ world, the world to come той світ, загробне життя

this world — цей світ, цей тлінний світ(в протист. потойбічному світу)

in this world and the next — на цьому, на тому світі

the lower /the nether/ world — пекло; земля (в протист. небесам); цей світ

9) емоц.- підсил.

what in the world did he mean — що ж він хотів сказатиє

who in the world is that fellow — є хто б це міг бутиє

I do not know what in the world to do with it — не можу збагнути, що з цим робити

for all the world like — схожий у всіх відношеннях

for all the world as if — точно так, якби

to the world — вкрай, надзвичайно

tired to the world — до смерті втомився

drunk to the world — мертвецьки п'яний

on top of the world — на вершині щастя; не в собі від радощів

out of this world — незвичайний, чудовий

her voice is simply out of this world — у неї чудовий голос

she had a figure which was out of this world — такої фігури, як у неї, світ не ще бачив

world without end — цepк. на віка віків

not for the world — ни в якому разі; ні за що в світі

he would give the world to know that — він віддав би все на світі, щоб дізнатися про це

to make the best of both worlds — мати е те, інше (без необхідності вибору)

to carry the world before one — досягнути швидкого та повного успіху

dead to the world — що нічого не помічає; що не реагує на оточення (про сплячого, п'яного)

the world is his oyster — перед ним відкриті всі двері

it's a small world — тісний світ

II a
1) що відноситься до всього світу, всесвітній, світовий

a world championship — першість світу

2) що охоплює весь світ

world peace — мир у всьому світі

3) відомий у всьому світі

world scientist — вчений із світовим ім'ям


English-Ukrainian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • world — [ wɜrld ] noun *** 1. ) singular society in general, in all countries: We want to guarantee our children a safer world. all over the world/throughout the world: The same problems are faced by children throughout the world. the whole world: Since… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • World — World, n. [OE. world, werld, weorld, weoreld, AS. weorold, worold; akin to OS. werold, D. wereld, OHG. weralt, worolt, werolt, werlt, G. welt, Icel. ver[ o]ld, Sw. verld, Dan. verden; properly, the age of man, lifetime, humanity; AS. wer a man +… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • world — ► NOUN 1) (the world) the earth with all its countries and peoples. 2) a region or group of countries: the English speaking world. 3) all that belongs to a particular period or sphere of activity: the theatre world. 4) (one s world) a person s… …   English terms dictionary

 • world — [wʉrld] n. [ME < OE werold, world, humanity, long time, akin to OHG weralt < early WGmc comp. < * wera , man (see WEREWOLF) + * alth , an age, mankind (for IE base see OLD): basic sense “the age of man”] 1. a) the planet earth b) the… …   English World dictionary

 • world — O.E. woruld, worold human existence, the affairs of life, also the human race, mankind, a word peculiar to Germanic languages (Cf. O.S. werold, O.Fris. warld, Du. wereld, O.N. verold, O.H.G. weralt, Ger. Welt), with a literal sense of age of man …   Etymology dictionary

 • world — UK US /wɜːld/ noun [C, usually singular] ► a particular area of activity: »Our world of work is changing rapidly. »the world of advertising/the internet »the business/corporate world …   Financial and business terms

 • world — [n1] planet, globe cosmos, creation, earth, heavenly body, macrocosm, microcosm, nature, sphere, star, terrene, universe; concepts 511,770 world [n2] class of existing beings class, division, everybody, everyone, group, humanity, humankind, human …   New thesaurus

 • world|ly — «WURLD lee», adjective, li|er, li|est, adverb. –adj. 1. of this world; not of heaven: »worldly wealth, worldly knowledge, worldly ambition. SYNONYM(S): mundane. See syn. under earthly. (Cf. ↑ …   Useful english dictionary

 • world — universe, *earth, cosmos, macrocosm …   New Dictionary of Synonyms

 • world — world1 W1S1 [wə:ld US wə:rld] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(our planet/everyone on it)¦ 2 in the world 3¦(the society we live in)¦ 4¦(group of countries )¦ 5¦(time in history)¦ 6¦(somebody s life and experiences)¦ 7¦(area of activity/work)¦… …   Dictionary of contemporary English

 • world — /werrld/, n. 1. the earth or globe, considered as a planet. 2. (often cap.) a particular division of the earth: the Western world. 3. the earth or a part of it, with its inhabitants, affairs, etc., during a particular period: the ancient world. 4 …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”